Pieni hetki, ladataan...
skip to Main Content

Mittaus ja laadunvalvonta

Vuosien tuomalla kokemuksella tarjoamme joustavaa ja luotettavaa mittaus- ja kartoituspalvelua kaikkiin rakentamisessa, saneerauksessa tai kunnossapidossa tarvittaviin mittauksiin ja laadunvalvontatehtäviin. Myös erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden tarvitseman tiedon tuottaminen ja analysointi onnistuu meiltä luontevasti, ja toimimme mielellämme myös erilaisten mittausprosessien tai laadunvalvonnan asiantuntijoina tai hankeen osapuolena, aina tilanteen edellyttämässä laajuudessa.

Rautatieympäristön mittauspalvelut

Erityisosaamistamme ovat erilaiset rautatieympäristön mittaus- ja laadunvalvontatehtävät. Ainutlaatuinen mobiili radanmittausvaunumme, tuttavallisemmin Rami Wagon, tuottaa rautatien kartoitusdataa aivan ennen näkemätöntä vauhtia – silti ennen näkemättömällä tarkkuudella. Tehokkuus perustuu paitsi erittäin laadukkaaseen laitteistoon, mutta myös vuosien myötä rakentuneelle ammattitaidolle ja rautatieympäristön tuntemukselle. Lue lisää rautatieympäristön mittauspalveluista täältä…

Laserkeilaus ja mallintaminen

Erityisosaamistamme on myös pistepilviaineiston tuottaminen laserkeilaamalla hyvin erilaisista kohteista sekä pistepilven mallintaminen erilaisia käyttötarkoituksia varten. Tyypillisimpiä käyttökohteita on mm. rautatieympäristön ns. ATU-simuloinnit tai infra-hankkeiden massa- ja määrälaskennat, louhinnan etenemä- ja profiilimallinnukset, toteuma- ja painumatarkastelut sekä erilaiset tietomallit esimerkiksi inventointeja, koneohjausta tai törmäystarkastelua varten.

Perinteiset mittausmenetelmät, GPS ja Takymetri

Alan uusinta tekniikkaa edustavat robottitakymetrit tuottavat tarkkaa mittausdataa hankalissakin maasto-olosuhteissa. Erilaisten rakenteiden ja rakennelmien paikalleenmittaukset, tien- ja radanpidon kunnossapidon mittaukset sekä maaston ja ympäristön kartoitukset ja mallinnukset ovat meille tuttuja vuosien varrelta.

Harva pisteverkostokaan ei ole este tehokkaalle mittaukselle, sillä alan huippua edustava GNSS/GPS-laitteistomme tukee kaikkia käytettävissä olevia paikannussignaaleja sekä RTK-korjaussignaalin käyttöä. Ratkaisuillamme pisteverkkoa voidaan täydentää tarpeen mukaan tai rakentaa kokonaan uusi kiintopisteverkko joko maan päälle tai sen sisään tunneleihin. Rukoverkkojen laskennassa käytämme kokenutta ja alalla tunnettua laskentamenetelmää pisteiden tarkkuuden, luotettavuuden ja pitkän elinkaaren varmistamiseksi.

Tyypillisiä tehtäviämme

 • rautatieympäristön mobiilimittaukset
 • takymetri- ja GNSS-mittaukset
 • laserkeilaukset
 • kantavuusmittaukset
 • massa- ja määrälaskennat

Käytössämme olevaa kalustoa

 • Rami-wagon mobiili radanmittausvaunu
 • Leica TS30 ja TS15 sekä Trimble S6 robottitakymetrit
 • Trimble R8 GNSS-paikannusjärjestelmä
 • Leica HDS6000 laserkeilain

Tyypillisiä asiakkaitamme

 • Liikenneväylien rakennus- ja kunnossapitoyritykset
 • Väylien ylläpitäjät, kuten Liikennevirasto
 • Infra- ja talonrakennushankkeiden tilaajat ja urakoitsijat
 • Arkkitehti- ja suunnittelutoimistot
 • Erilaiset tutkimusinstituutiot

Tyypillisiä hankkeita

 • Rautatie- ja tieväylien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito
 • Infrahankkeiden suunnittelu ja rakentaminen
 • Taitorakenteiden kartoitus tai paikalleenmittaus
 • Maastokartoitus ja -mallinnus esim. suunnittelua varten
 • Maastoon merkinnät
 • Pisteverkon rakentaminen ja kiintopisteiden mittaukset
 • Rakennekerrosten kantavuusmittaukset
Back To Top