Pieni hetki, ladataan...
skip to Main Content

Rautatieympäristön mittauspalvelut

RAMI-WAGON – RADANMITTAUSVAUNU

 RAJOITTAMATONTA SUORITUSKYKYÄ RAIDEVÄYLILLE

Raiteilla liikkuvat operaattorit tarvitsevat laadukkaan ratageometrian ja toimivan liikenneympäristön voidakseen taloudellisesti ja turvallisesti hyödyntää raideverkostoa. Radan rakentaminen ja ylläpito ovat yhteiskunnallisesti merkittävä kuluerä infrastruktuurin hallinnassa, joten tehokkuus yhdistettynä joustaviin työmenetelmiin auttavat merkittävästi näiden kustannusten hallinnassa.

Raideväylien rakentamisessa, suunnittelussa ja ylläpidossa kannattaa hyödyntää uutta radanmittausratkaisua, joka nopeuttaa mittausprosessia kartoittamalla radan geometriaa ja rataympäristöä mobiilisti – kävelyvauhtia. Liikkeestä huolimatta mittausratkaisuilla pystytään tuottamaan mittaus- ja mallinnusdataa huipputehokkaasti ja huipputarkkuudella.

Alan uusinta tekniikkaa edustava mobiili radanmittausvaunumme, tuttavallisemmin Rami-wagon, tuottaa mittausdataa moninkertaisella nopeudella verrattuna perinteisiin mittausmenetelmiin. Tämä tuo merkittävän hyödyn paitsi aikataulullisesti, myös taloudellisesti kaikenkokoisiin hankkeisiin.

RATKAISU RATAGEOMETRIAN KARTOITUKSEEN

Rami-wagon on huippunykyaikainen mobiili radanmittausratkaisu, joka hyödyntää ratageometrian kartoituksessa uusinta teknologiaa, jolla päästään huipputarkkuuteen parhaimmillaan jopa 3 km/h tuntivauhdilla. Tarkka mittausjärjestelmä yhdessä suorituskykyisen ohjelmiston kanssa tuottavat selkeää dataa, esittäen tarvittavat korjausarvot reaaliajassa varoittaen toleransseista poikkeavista arvoista.

Järjestelmä tunnistaa rataprofiilin painaumat ja prosessoi tarvittavat sujutukset automaattisesti toleransseja noudattaen. Ongelmakohdat huomataan reaaliajassa jolloin kartoitusta voidaan tarvittaessa tihentää. Prosessoitu data voidaan viedä Plasser, Framafer ja Matisa -formaateissa suoraan tukemiskoneelle, jopa langatonta tiedonsiirtoa käyttäen. Mittaukset voidaan näin tehdä tarvittaessa jopa radan ylläpidon yhteydessä integroituna sujuvasti muihin työvaiheisiin.

Alan huippua edustava laitteisto yhdistettynä edelläkävijän asiantuntemukseen antaa asiakkaillemme kilpailuetua sekä taloudellista etumatkaa tuottamalla entistä laadukkaampaa tietoa, entistä nopeammin.

RATKAISU RAIDEYMPÄRISTÖN MALLINTAMISEEN

Rami-wagon mahdollistaa laadukkaan ratageometriatiedon lisäksi havainnollisen tiedon junan esteettömästä kulkemisesta rataverkostossa. Laserkeilaimella varustettu Rami-wagon tuottaa tarkkaa pistepilviaineistoa rautatieympäristöstä, josta voidaan tarvittaessa mallintaa mm. raiteet ja niitä ympäröivät rakenteet.

Aineistosta muodostetulla tiedolla voidaan simuloimalla varmistaa junan vapaa läpikulku, eli tehdä niin sanottu ATU-simulointi.Suojaulottuman sisälle yltävät rakenteet tai laitteet voidaan datan avulla helposti ja nopeasti paikallistaa. Laserkeilaus mahdollistaa myös yhtenäisten maastomallien luomisen rautatieympäristössä entistä nopeammin ja tarkemmin.

Tyypillisiä mittaustehtäviä

  • Rautateiden kiskojen kartoitus
  • Mittaukset kiskon tuentaa varten, ns. nuotitus
  • Laserkeilaus
  • ATU-simulointi, ns. clearance-mittaus
  • Ratatunneleiden mallintaminen

Mikä on ATU-simulointi?

ATU-simuloinnilla tarkoitetaan junan turvallisen kulun vaatiman aukean tilan suojaulottuman riittävyyden varmistamista virtuaalisella simuloinnilla. Laserkeilauksella tuotetun pistepilven läpi ajetaan virtuaalisella junan profiilla. Simulointi paljastaa ATU-alueen sisällä tai sen lähellä olevat objektit havainnollisesti värikarttakuvan avulla. Halutuista kohdista voidaan näppärästi tuottaa poikkileikkaukset, joista selviää junaprofiilin ja mahdollisen ATU-rikkomuksen välinen todellinen etäisyys. Kohta voidaan myös helposti paikantaa maastosta pistepilven paikkatiedon avulla.

Back To Top