Pieni hetki, ladataan...
skip to Main Content

Rakennuttamisen asiantuntija

Rakennushanke on luonteestaan tai laajuudestaan riippumatta aina monitahoinen prosessi jonka menestyksekäs läpivienti vaatii ammattimaista, avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta hankkeen eri osapuolien kesken. Keskeisessä roolissa on hankkeen vastuullinen vetäjä kuten rakennuttajakonsultti, joka valvoo tilaajan etuja ja huolehtii hankkeen sujumisesta suunnitelmien, määräysten ja aikataulun mukaisesti.

Rakennuttajakonsultilta edellytetään kykyä hallita hanke kokonaisuutena suunnitteluttamisesta hanketekijöiden kilpailuttamiseen sekä rakentamisenaikaisesta valvonnasta aina takuutarkastukseen saakka. Tämä edellyttää riittävää teknistä osaamista, alakohtaisen sopimussystematiikan ja määräysten tuntemusta, hyvää kustannushallintaa sekä erinomaista yhteistyökykyä.

Olipa kyseessä sitten talonrakennus tai infrahanke, taikka tehtävänä hankesuunnittelu, rakennuttaminen tai työmaavalvonta, niin menestyksellisyys ja onnistuminen tarvitsee aina arvoisensa tekijän. Omaamme kokemusta erilaisista hankkeista aina pientalon rakennuttamisesta laajoihin yhdyskuntatekniikan ja kadunrakentamisen haastaviin saneeraus-ja uudisrakennushankkeisiin.

Rakennuttaminen ja työmaavalvonta

Tyypillisiä rakentamisen asiantuntijatehtäviämme

 • Hankesuunnittelu ja suunnitteluttaminen
 • Kilpailuttaminen ja hankinnat
 • Rakennuttaminen ja työmaavalvonta
 • Vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan tehtävät
 • Projektinjohto ja projektihallinto
 • Laadunvalvonta ja -mittaukset

Tyypillisiä asiakkaitamme

 • Kunnat ja kaupungit sekä niiden liikelaitokset
 • Kuntien omistamat yritykset ja yhteisöt
 • Rakennusalan suunnittelutoimistot
 • Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt
 • Asuntosäätiöt ja -yhteisöt
 • Isännöitsijä- ja managerointitoimistot

Tyypillisiä hankkeita

 • Talonrakennushanke: uudis- tai saneerauskohde, perusparannus tai korjaustoimenpide
 • Infrahanke: tien- tai kadunrakennus, energia- tai vesihuolto, jätehuolto
 • Taitorakenteet: sillat ja muurit
 • Ympäristöhankkeet: energiatehokkuus, uusiokäyttö ja kiertotalous
Back To Top