Skip to content
Pieni hetki, ladataan...

Proacon Oy - rakennuttamisen ja työmaavalvonnan riippumaton ammattilainen

Proacon Oy on 2010 perustettu rakennuttamis- ja laadunvalvontapalveluita tarjoava riippumaton asiantuntijaorganisaatio, jolta löytyy osaamista niin rakentamisen ja kiiinteistönpidon kuin laadunvalvonnan erilaisiin asiantuntijatehtäviin.

Tietoa ja taitoa on karttunut työhistorian kautta rakentamisen eri osa-alueilta melkein 20 vuoden ajalta, aina viemärikaivannon pohjalta asfalttitöihin ja sokkelinvalusta aivan harjapeltiin saakka. Tunnemme hyvin pohjoisen ilmanalan ja ympäristön aiheuttamat haasteet erilaisille rakennusympäristöille, ja seuraamme aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä sekä rakennus- ja ympäristömääräysten muutoksia.

Osaamisemme

Asiantuntemuksemme rakentuu kokemuksen tuomalle ammattitaidolle ja sitoutuneisuudelle sen ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Tunnemme rakennusalan laatuvaatimukset ja standardit sekä uusimmat menetelmät ja vallitsevan lainsäädännön.

Osaamistamme ylläpidämme ja kehitämme säännöllisellä kouluttautumisella. Kokemusta olemme hankkineet mm. erilaisissa infran ja talonrakentamisen hankkeissa eri puolilla maata. Erityisosaamistamme on muun muassa infrahankkeiden suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja työmaavalvonta sekä kiinteistönpidon erilaiset asiantuntijatehtävät ja mittaukset.

Kilpailukeinomme

Ylivoimaisia kilpailukeinojamme ovat joustavuus, laatu ja tehokkuus. Hyödynnämme tehokkaasti alan uusinta teknologiaa sekä ylläpidämme osaamistamme jatkuvalla kouluttautumisella. Omalla esimerkillämme kannustamme hankkeiden osapuolia työn jatkuvaan kehittämiseen.

Tuotamme asiakkaillemme heidän tarpeitaan vastaavat palvelut ja ratkaisut sovitussa aikataulussa sekä varmistamme niille asetettujen laatukriteerien ja teknisten vaatimusten täyttymisen kokonaistaloudellisuuden ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

Kilpailukykymme perustuu hyvään tuntemukseen pohjoisen alueen olosuhteista ja sekä toimialan uusimpien teknologioiden hyödyntämiseen. Yhteistyökykymme ja riippumattomuutemme luo erinomaisen toimintaympäristön kaikkien osapuolien kesken.

Toiminnassamme korostuvat turvallisuus, tuloksellisuus ja luottamuksellisuus kaikissa liikekumppanuus- ja asiakassuhteissamme.

Back To Top